Kapat

BAŞKANDAN MESAJ

NİĞDE OSB WEB SAYFASINA HOŞ GELDİNİZ

Zengin tarihe, kültürel değerlere ve doğal zenginliklere sahip Niğde, İç Anadolu'nun gözde şehirlerindendir. Geçmişte değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Niğde sanayi kenti olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Eğitim düzeyi yüksek, asayiş sorunu olmayan, yaşam şartları kolay ve ucuz olan Niğde, yakın gelecekte başta sanayii olmak üzere, üniversitesi, turizmi ve tarımı ile Türkiye'nin önde gelen illeri arasına girmeye adaydır.

Niğde-Bor Karayolu üzerinde il merkezine 7 km, Bor ilçe merkezine 6 km uzaklıkta yer alan Niğde Organize Sanayi Bölgesi 420 hektar alan üzerinde sanayicilere hizmet vermektedir. Niğde OSB genişleme çalışmaları devam etmektedir. Niğde OSB'yi tanımak ve Niğde OSB'de yatırım yapmanın avantajlarını görmek için "Kurumsal" menüsüne göz atınız.

Yatırım yapmayı düşünen girişimcileri Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmaya davet ediyoruz.

 

Mustafa ALTUNBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Kapat

BELGE & DOKÜMANLAR

YAPI RUHSATI

YAPI KULLANMA İZNİ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

Close

AÇIK İŞ İLANLARI

Niğde OSB de faaliyet gösteren firmalarımızın vasıflı-vasıfsız eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet vermektedir.


HABER, DUYURU VE ETKİNLİKLER

EPDK TARAFINDAN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI HAKKINDA YAPILAN BİLGİLENDİRME

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yapılan ve yapılacak olan başvurular ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilendirmeler yapılmıştır.

04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazete’de de yayımlanan 02/04/2020 tarihli ve

9076 sayılı Kurul Kararı ile;

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/04/2020 tarihli toplantısında; dünyayı ve ülkemizi

etkileyen Corona Virüsü (COVID-19) Salgını’nın Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 35 inci maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi kapsamında “mücbir sebep” olarak kabul edilmesine, bu kapsamda;

“ Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında; sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu sürelerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 3 (üç) ay süreyle uzamış olarak değerlendirilmesine ve bu konuda ilgili ana hizmet dairesinin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Buna göre Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (Yönetmelik) uyarınca imzalanan bağlantı anlaşması süresi 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında sona eren üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin tamamlanması için bağlantı anlaşması süresine ilave 3 ay süre verilmiştir.

Öte taraftan; Yönetmelik kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen kişilere 180 gün, ‘Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’ (Usul ve Esaslar) kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen kişilere ise 90 gün yükümlülük tamamlama süresi verildiği bilinmektedir.

Yönetmelikte tanımlanan ya da Çağrı Mektubunda belirlenen yükümlülüklerin bu süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu süreler içerisinde yükümlülüklerin tamamlanamaması ve gerekli işlemlerin tekemmül ettirilememesi ve yine bu süreler içerisinde başvuruda bulunulması halinde Yönetmelik kapsamındaki tesisler için 180 gün, Usul ve Esaslar kapsamındaki tesisler için 90 gün ilave süre verilmektedir.

Gerek proje onay işlemleriyle ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşların hizmetleri aksatmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmesi gerekse talep edilmesi halinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu aşamasında Yönetmelik kapsamında, yukarıda açıklandığı şekilde, ilgili şebeke işletmecilerince ilave süre verileceği hususları göz önünde bulundurularak bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu aşamasındaki kişiler için bu aşamada COVID-19 nedeniyle ileri sürülen gecikmeler için ilave bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmamıştır.

İlerleyen süreçte konuya ilişkin düzenleme ihtiyacı hasıl olması durumunda bilahare değerlendirilecektir.